پالوداریوم

پالوداریوم شیشه ای (paludarium) یا پالادیوم، ترکیبی از آکواریوم، خزه سبز، گرین وال، جانواران و همچنین خزه دیواری می باشد که بخشی از آن را خشکی و بخشی دیگر را آب فرا گرفته است و در واقع شبیه سازی نمای برش خورده از یک مرداب در مقیاس کوچک می باشد. پالوداریوم امروزه جای خود را […]